Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapporten

 • Rapportage Citymarketing 2021

  In het najaar van 2021 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente ’s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. Met dit onderzoek bieden we interne afdelingen de mogelijkheid te weten te komen wat de meningen en opvattingen zijn van onze inwoners over een groot aantal onderwerpen. Eén van deze onderwerpen was ‘Citymarketing’. Opdrachtgever voor dit onderwerp is de afdeling SO/E&E.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 509455 kB

 • Sportparticipatie jongeren 18-24 jaar 2019

  Dit onderzoek geeft inzicht in de mate waarin jongeren van 18-24 jaar sporten en bewegen en tevreden zijn over de sportvoorzieningen. Het onderzoek is uitgevoerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch in opdracht van de afdeling Sport en Recreatie. Het onderzoek wordt gebruikt om effecten van beleid te monitoren.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 485 kB

 • Sportparticipatie jongeren 12-18 jaar 2019

  Dit onderzoek geeft inzicht in de mate waarin jongeren van 12-18 jaar sporten en bewegen en tevreden zijn over de sportvoorzieningen. Voor het eerst is samengewerkt met de GGD en gebruik gemaakt van het jongerenonderzoek dat de GGD vierjaarlijks uitvoert. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Sport en Recreatie.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 515 kB

 • Bijlage Sportparticipatie volwassenen 2020

  Deze bijlage geeft een overzichtelijk beeld van de sportparticipatie onder volwassenen in de verschillende wijken en dorpen van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Hiermee kunt u zien hoe een wijk of dorp ervoor staat op het gebied van sport en bewegen.

   

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 506 kB

 • Bijlage Sportparticipatie jongeren 18-24 jaar 2019

  Deze bijlage geeft een overzichtelijk beeld van de sportparticipatie onder jongeren van 18-24 jaar in de verschillende wijken en dorpen van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Hiermee kunt u zien hoe een wijk of dorp ervoor staat op het gebied van sport en bewegen.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 352 kB

 • Bijlage Sportparticipatie jongeren 12-18 jaar 2019

  Deze bijlage geeft een overzichtelijk beeld van de sportparticipatie onder jongeren van 12-18 jaar in de verschillende wijken en dorpen van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Hiermee kunt u zien hoe een wijk of dorp ervoor staat op het gebied van sport en bewegen.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 372 kB

 • Sportparticipatie kinderen 4-11 jaar 2019

  In deze factsheet vindt u informatie over de mate waarin kinderen van 4-11 jaar bewegen, buiten spelen en een gezond gewicht hebben. Deze informatie is beknopt. In het najaar van 2021 volgt een uitgebreider onderzoek. Hiervoor zal worden samengewerkt met de GGD. De resultaten worden in de loop van 2022 verwacht.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 110 kB

 • Sportparticipatie volwassenen 2020

  Dit onderzoek geeft inzicht in de mate waarin volwassenen sporten en bewegen, waar en op welke wijze dit gebeurt. Het onderzoek is uitgevoerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch in opdracht van de afdeling Sport en Recreatie. Het onderzoek wordt gebruikt om effecten van beleid te monitoren.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 829 kB

 • Samenvatting monitor cultuurparticipatie 2020

  Voor het bepalen en evalueren van het cultuurbeleid is het belangrijk inzicht te hebben in de mate waarin inwoners in de gemeente cultureel meedoen. De afdeling Onderzoek en Statistiek verricht daarom periodiek, in opdracht van de afdeling Cultuur, onderzoek onder de inwoners van ’s-Hertogenbosch. De monitor verschijnt tweejaarlijks.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 544 kB

 • Verdiepend jongerenonderzoek sportverenigingen

  In dit rapport staan de resultaten van een verdiepend jongerenonderzoek onder leden van het jongerenpanel van de gemeente ’s-Hertogenbosch over de motieven en behoeften van jongeren op het gebied van sporten bij verenigingen.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 1203 kB

 • Rapport najaarsenquête 2019: Evenementen

  In het najaar van 2019 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente ’s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. Met dit onderzoek bieden we interne afdelingen de mogelijkheid te weten te komen wat de meningen en opvattingen zijn van onze inwoners over een groot aantal onderwerpen. Eén van deze onderwerpen was ‘Evenementen’. Opdrachtgever voor dit onderwerp is de afdeling BAZ/STRAT.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 808 kB

 • Rapport najaarsenquête 2019: Citymarketing

  In het najaar van 2019 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente ’s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. Met dit onderzoek bieden we interne afdelingen de mogelijkheid te weten te komen wat de meningen en opvattingen zijn van onze inwoners over een groot aantal onderwerpen. Eén van deze onderwerpen was ‘Citymarketing’. Opdrachtgever voor dit onderwerp is de afdeling BAZ/STRAT.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 698178 kB

 • Factsheet stedelijke economie 3e kwartaal 2019

  De nieuwste cijfers laten zien dat: • De Nederlandse economie groeit, het vertrouwen iets daalt • Het aantal hotelovernachtingen in ’s-Hertogenbosch verder groeit • Het aantal werkzoekenden en uitkeringen verder afnemen • De krapte op de bestaande koopwoningmarkt iets toeneemt • Er veel vergunningen voor nieuwbouw zijn verleend • Iets meer kantoorruimte in ’s-Hertogenbosch leeg staat

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 496738 kB

 • Samenvatting monitor cultuurparticipatie 2018

  Belangrijkste uitkomsten van de monitor cultuurparticipatie 2018 · De Tramkade en de Verkadefabriek significant beter bezocht dan in 2016. · Ruim driekwart bezocht het afgelopen jaar een festival of evenement (exclusief carnaval) in ’s-Hertogenbosch. · Twee derde geeft aan zelf kunst te beoefenen in zijn of haar vrije tijd. · Respondenten zijn minder positief over het culturele leven in ’s-Hertogenbosch.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 108994 kB

 • Sportparticipatieonderzoek volwassenen 2018

  Dit is het negende sportonderzoek onder volwassenen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit onderzoek vindt elke twee jaar plaats in opdracht van de afdeling Sport en Recreatie. Ruim 2.200 inwoners deden mee met het onderzoek over sport en bewegen.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 1358603 kB