Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapporten

 • Rapport Citymarketing 2023

  In de zomer van 2023 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek een inwonerpanel-onderzoek 
  gehouden over onder andere citymarketing. In deze notitie zijn de resultaten hiervan uitgewerkt. 
  De opdrachtgever voor dit onderdeel is de citymarketingorganisatie Den Bosch & Partners.  

   

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 401429 kB

 • Monitor Cultuurparticipatie 2023

  De Monitor Cultuurparticipatie verschijnt elke twee jaar en geeft inzicht in de belangrijkste trends en ontwikkelingen in cultuurdeelname, zowel in de beoefening als het cultuurbezoek in ’s-Hertogenbosch. De gemeente gebruikt deze monitor om haar (middel)lange termijn ambities te volgen en in te kunnen spelen op ontwikkelingen met toekomstig beleid. De resultaten zijn beschikbaar op gemeenteniveau.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 261 kB

 • Monitor Impact Cultuur 2023

  De Monitor Impact Cultuur verschijnt elk jaar en bevat kwantitatieve informatie over het (gesubsidieerde) culturele veld. Het geeft de stand van zaken in de lokale cultuursector weer, langs de drie cultuurkapitalen: cultureel, sociaal en economisch kapitaal. De cijfers worden gepresenteerd in een infographic en een rapport. Dit is de eerste editie van de Monitor Impact Cultuur. In de komende jaren blijven we deze monitor verbeteren.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 6561 kB

 • Sportparticipatieonderzoek volwassenen 2023

  Dit onderzoek geeft inzicht in de mate waarin volwassenen sporten en bewegen en tevreden zijn over de sportvoorzieningen in de gemeente. Het onderzoek wordt gebruikt om de effecten van het sport- en beweegbeleid te monitoren. Ook geeft het onderzoek inzicht in ontwikkelingen waar de gemeente mogelijk met toekomstig beleid op kan inspelen.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 951 kB

 • Rapport Leefstijl kinderen 0-11 jaar 2023

  In dit rapport staan cijfers over de leefstijl van kinderen van 0-11 jaar. Het gaat onder andere over gezondheid, sporten, bewegen, voeding en beeldschermtijd. Het rapport is gebaseerd op resultaten van de meest recente kindmonitor van de GGD uit 2021. De cijfers zijn beschikbaar op wijkniveau.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 1508934 kB

 • Rapportage Citymarketing 2021

  In het najaar van 2021 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente ’s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. Met dit onderzoek bieden we interne afdelingen de mogelijkheid te weten te komen wat de meningen en opvattingen zijn van onze inwoners over een groot aantal onderwerpen. Eén van deze onderwerpen was ‘Citymarketing’. Opdrachtgever voor dit onderwerp is de afdeling SO/E&E.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 509455 kB

 • Sportparticipatie volwassenen 2020

  Dit onderzoek geeft inzicht in de mate waarin volwassenen sporten en bewegen, waar en op welke wijze dit gebeurt. Het onderzoek is uitgevoerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch in opdracht van de afdeling Sport en Recreatie. Het onderzoek wordt gebruikt om effecten van beleid te monitoren.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 1244569 kB

 • Verdiepend jongerenonderzoek sportverenigingen 2020

  In dit rapport staan de resultaten van een verdiepend jongerenonderzoek onder leden van het jongerenpanel van de gemeente ’s-Hertogenbosch over de motieven en behoeften van jongeren op het gebied van sporten bij verenigingen.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 1203 kB

 • Samenvatting monitor cultuurparticipatie 2020

  Voor het bepalen en evalueren van het cultuurbeleid is het belangrijk inzicht te hebben in de mate waarin inwoners in de gemeente cultureel meedoen. De afdeling Onderzoek en Statistiek verricht daarom periodiek, in opdracht van de afdeling Cultuur, onderzoek onder de inwoners van ’s-Hertogenbosch. De monitor verschijnt tweejaarlijks.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 544 kB

 • Sportparticipatie jongeren 18-24 jaar 2019

  Dit onderzoek geeft inzicht in de mate waarin jongeren van 18-24 jaar sporten en bewegen en tevreden zijn over de sportvoorzieningen. Het onderzoek is uitgevoerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch in opdracht van de afdeling Sport en Recreatie. Het onderzoek wordt gebruikt om effecten van beleid te monitoren.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 773596 kB

 • Sportparticipatie jongeren 12-18 jaar 2019

  Dit onderzoek geeft inzicht in de mate waarin jongeren van 12-18 jaar sporten en bewegen en tevreden zijn over de sportvoorzieningen. Voor het eerst is samengewerkt met de GGD en gebruik gemaakt van het jongerenonderzoek dat de GGD vierjaarlijks uitvoert. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Sport en Recreatie.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 817450 kB

 • Sportparticipatie kinderen 4-11 jaar 2019

  In deze factsheet vindt u informatie over de mate waarin kinderen van 4-11 jaar bewegen, buiten spelen en een gezond gewicht hebben. Deze informatie is beknopt. In het najaar van 2021 volgt een uitgebreider onderzoek. Hiervoor zal worden samengewerkt met de GGD. De resultaten worden in de loop van 2022 verwacht.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 110 kB

 • Jongeren over urban 2019

  In dit rapport staan cijfers over hoe het thema ‘urban’ leeft onder jongeren. Denk bijvoorbeeld aan urban muziek (zoals hiphop, rap, r&b), dans (zoals streetdance, breakdance of freestyle), kunst (zoals graffiti of streetart) en sport (zoals skaten, freerunnen of 3x3 basketbal). De resultaten zijn beschikbaar op wijkniveau.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 973488 kB

 • Rapport najaarsenquête 2019: Evenementen

  In het najaar van 2019 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente ’s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. Met dit onderzoek bieden we interne afdelingen de mogelijkheid te weten te komen wat de meningen en opvattingen zijn van onze inwoners over een groot aantal onderwerpen. Eén van deze onderwerpen was ‘Evenementen’. Opdrachtgever voor dit onderwerp is de afdeling BAZ/STRAT.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 808 kB

 • Rapport najaarsenquête 2019: Citymarketing

  In het najaar van 2019 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente ’s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. Met dit onderzoek bieden we interne afdelingen de mogelijkheid te weten te komen wat de meningen en opvattingen zijn van onze inwoners over een groot aantal onderwerpen. Eén van deze onderwerpen was ‘Citymarketing’. Opdrachtgever voor dit onderwerp is de afdeling BAZ/STRAT.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 681 kB

 • Samenvatting monitor cultuurparticipatie 2018

  Belangrijkste uitkomsten van de monitor cultuurparticipatie 2018 · De Tramkade en de Verkadefabriek significant beter bezocht dan in 2016. · Ruim driekwart bezocht het afgelopen jaar een festival of evenement (exclusief carnaval) in ’s-Hertogenbosch. · Twee derde geeft aan zelf kunst te beoefenen in zijn of haar vrije tijd. · Respondenten zijn minder positief over het culturele leven in ’s-Hertogenbosch.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 108994 kB

 • Sportparticipatieonderzoek volwassenen 2018

  Dit is het negende sportonderzoek onder volwassenen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit onderzoek vindt elke twee jaar plaats in opdracht van de afdeling Sport en Recreatie. Ruim 2.200 inwoners deden mee met het onderzoek over sport en bewegen.

  / Toerisme, recreatie, sport en cultuur / 1358603 kB