Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapporten

 • Wijkveiligheidsmonitor 2023

  Elke twee jaar verschijnt er een nieuwe veiligheidsmonitor, met daarin inzichten in de actuele veiligheidssituatie en ontwikkelingen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is het belangrijk om per wijk en buurt te kijken naar wat het meeste bijdraagt aan veiligheid en leefbaarheid en dat dit voor inwoners voelbaar is. Deze nabije veiligheid maakt onderdeel uit van de veilige basis. Om ook de veiligheidssituatie en -ontwikkelingen van alle wijken, dorpen en aandachtsbuurten inzichtelijk te maken, is deze wijkveiligheidsmonitor opgesteld.

  / Nieuw / 7283084 kB

 • Stadsmonitor 2024

  In de Stadsmonitor 2024 wordt een overzicht gegeven van de staat van ’s-Hertogenbosch: hoe gaat het met de stad en haar inwoners? De vijftien thema’s uit de programmabegroting 2024 passeren hier de revue.

  / Nieuw / 339402 kB

 • Infographic inwonersonderzoek najaar 2023

  Iedere twee jaar vragen we inwoners hoe ze hun buurt ervaren via het enquêteonderzoek ‘Wat vindt u van uw buurt’. In het najaar van 2023 deden ongeveer 5.700 inwoners mee. De eerste resultaten zijn beschikbaar en worden gedeeld via deze infographic. Alle resultaten zullen beschikbaar zijn in september/oktober in de Wijk- en buurtmonitor 2024, inclusief de resultaten van jouw wijk, dorp of buurt.

  / Nieuw / 174878 kB

 • Veiligheidsmonitor 2023

  Elke twee jaar verschijnt er een nieuwe veiligheidsmonitor. Met daarin inzichten in de actuele veiligheidssituatie en ontwikkelingen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. In de veiligheidsmonitor zijn zowel politiecijfers opgenomen als de resultaten van de vragenlijst leefbaarheid & veiligheid.

  / Nieuw / 4694 kB

 • Rapport Citymarketing 2023

  In de zomer van 2023 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek een inwonerpanel-onderzoek gehoudenmover onder andere citymarketing. In deze notitie zijn de resultaten hiervan uitgewerkt. De opdrachtgever voor dit onderdeel is de citymarketingorganisatie Den Bosch & Partners.  

   

  / Nieuw / 401429 kB

 • Vervoer naar school 2024

  In dit rapport staan de resultaten van een aantal vragen over het vervoer naar de basisschool. Deze vragen zijn gesteld aan ouders van 4-11 jarigen in de kindmonitor van najaar 2023. Het gaat o.a. over het vervoermiddel waarmee kinderen meestal naar school gaan. En welke belemmeringen ouders eventueel ervaren voor hun kind om lopend/fietsend naar school te gaan.

  / Nieuw / 261323 kB

 • Rapport Verkeer en vervoer 2023

  In mei 2023 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek voor het eerst een inwonerpanel-onderzoek gehouden over verkeer en vervoer. Uiteindelijk is de vragenlijst door 6.658 leden van het  inwonerpanel volledig ingevuld (responspercentage: 60%). In deze notitie zijn de resultaten hiervan uitgewerkt en wordt er waar mogelijk vergeleken met de resultaten van de najaarsenquêtes van 2021, 2019 en 2017. 

  / Nieuw / 1080 kB

 • Zorgmonitor januari 2024

  De zorgmonitor geeft inzicht in het gebruik van hulp en ondersteuning in het sociaal domein. Het gaat onder andere over basisondersteuning, hulp via de Wmo en de Jeugdwet en hulp bij geldzaken. De monitor verschijnt twee keer per jaar. Door in de PDF op de titel op de eerste pagina te klikken opent de zorgmonitor in een online dashboard.

  / Nieuw / 766453 kB

 • Monitor Cultuurparticipatie 2023

  De Monitor Cultuurparticipatie verschijnt elke twee jaar en geeft inzicht in de belangrijkste trends en ontwikkelingen in cultuurdeelname, zowel in de beoefening als het cultuurbezoek in ’s-Hertogenbosch. De gemeente gebruikt deze monitor om haar (middel)lange termijn ambities te volgen en in te kunnen spelen op ontwikkelingen met toekomstig beleid. De resultaten zijn beschikbaar op gemeenteniveau.

  / Nieuw / 267291 kB

 • Monitor Impact Cultuur 2023

  De Monitor Impact Cultuur verschijnt elk jaar en bevat kwantitatieve informatie over het (gesubsidieerde) culturele veld. Het geeft de stand van zaken in de lokale cultuursector weer, langs de drie cultuurkapitalen: cultureel, sociaal en economisch kapitaal. De cijfers worden gepresenteerd in een infographic en een rapport. Dit is de eerste editie van de Monitor Impact Cultuur. In de komende jaren blijven we deze monitor verbeteren.

  / Nieuw / 6561 kB

 • Zorgmonitor oktober 2023

  De zorgmonitor geeft inzicht in het gebruik van hulp en ondersteuning in het sociaal domein door inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het gaat onder andere over basisondersteuning, hulp via de Wmo en de Jeugdwet en hulp bij geldzaken. De monitor verschijnt twee keer per jaar. Door in de PDF op de titel op de eerste pagina te klikken opent het online dashboard.

  / Nieuw / 770430 kB

 • Sportparticipatieonderzoek volwassenen 2023

  Dit onderzoek geeft inzicht in de mate waarin volwassenen sporten en bewegen en tevreden zijn over de sportvoorzieningen in de gemeente. Het onderzoek wordt gebruikt om de effecten van het sport- en beweegbeleid te monitoren. Ook geeft het onderzoek inzicht in ontwikkelingen waar de gemeente mogelijk met toekomstig beleid op kan inspelen.

  / Nieuw / 952 kB

 • Rapportage kinderopvang 2023

  Dit rapport gaat over het gebruik van formele kinderopvang in ’s-Hertogenbosch in de periode 2016-2021. Hoeveel kinderen en huishoudens maken gebruik van formele kinderopvang? Hoeveel uur bezoeken zij de kinderopvang? En zien we verschillen tussen wijken? Ook gaat het rapport over de deelname aan peuterarrangementen en voorschoolse educatie.

  / Nieuw / 535 kB

 • Rapport nulmeting TOP-tijd 2023

  Met het project TOP-tijd wil de gemeente kinderen nieuwe ervaringen laten opdoen en gelijke kansen creëren voor alle kinderen. Reguliere schoolactiviteiten worden daarom aangevuld met activiteiten op het gebied van o.a. kunst & cultuur, sport & bewegen en wetenschap & techniek. De gemeente wil graag weten wat het effect is van TOP-tijd. Deze nulmeting geeft inzicht in welke activiteiten kinderen nu al doen buiten schooltijd. En of zij van plan zijn mee te gaan doen aan activiteiten van TOP-tijd. De resultaten zijn uitgewerkt in een rapport en een infographic.

  / Nieuw / 326 kB

 • Infographic nulmeting TOP-tijd

  Met het project TOP-tijd wil de gemeente kinderen nieuwe ervaringen laten opdoen en gelijke kansen creëren voor alle kinderen. Reguliere schoolactiviteiten worden daarom aangevuld met activiteiten op het gebied van o.a. kunst & cultuur, sport & bewegen en wetenschap & techniek. De gemeente wil graag weten wat het effect is van TOP-tijd. Deze nulmeting geeft inzicht in welke activiteiten kinderen nu al doen buiten schooltijd. En of zij van plan zijn mee te gaan doen aan activiteiten van TOP-tijd. De resultaten zijn uitgewerkt in een rapport en een infographic.

  / Nieuw / 178 kB

 • Rapport monitor regiovisie BW en MO 2023

  De samenwerkende gemeenten ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Meierijstad, Sint-Michielsgestel, Vught, Maasdriel en Zaltbommel hebben hun ambities voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang vastgelegd in de ‘Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, 2020 en verder’. Deze monitor is ingericht om te kunnen sturen op de strategische beleidsambities uit deze regiovisie. In dit rapport staat de derde meting van de monitor.

  / Nieuw / 764 kB

 • Economische monitor (juli 2023)

  In deze monitor vindt u informatie over de economische ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch.

  / Nieuw / 145113 kB

 • Economische monitor (jan 2023)

  In deze monitor vindt u informatie over de economische ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch.

  / Nieuw / 142409 kB

 • Economische monitor (mei 2022)

  In deze monitor vindt u informatie over de economische ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch.

  / Nieuw / 156461 kB

 • Digipanel over Energiebesparing

  De warmtetransitie in ’s-Hertogenbosch heeft tot doel om de gebouwde omgeving in 2045 aardgasvrij te maken. Doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in hoe inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch denken over energiebesparing, de betaalbaarheid vandeenergierekening en (gezamenlijke) verduurzaming. De uitkomsten van het onderzoek wordenonder andere gebruikt bij het schrijven van de TVW 2.0.

  / Nieuw / 1375 kB

 • Infographic Digipanel Energiebesparing

  / Nieuw / 191 kB