Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapporten

 • Zorgmonitor januari 2024

  De zorgmonitor geeft inzicht in het gebruik van hulp en ondersteuning in het sociaal domein. Het gaat onder andere over basisondersteuning, hulp via de Wmo en de Jeugdwet en hulp bij geldzaken. De monitor verschijnt twee keer per jaar. Door in de PDF op de titel op de eerste pagina te klikken opent de zorgmonitor in een online dashboard.

  / Nieuw / 766453 kB

 • Monitor Cultuurparticipatie 2023

  De Monitor Cultuurparticipatie verschijnt elke twee jaar en geeft inzicht in de belangrijkste trends en ontwikkelingen in cultuurdeelname, zowel in de beoefening als het cultuurbezoek in ’s-Hertogenbosch. De gemeente gebruikt deze monitor om haar (middel)lange termijn ambities te volgen en in te kunnen spelen op ontwikkelingen met toekomstig beleid. De resultaten zijn beschikbaar op gemeenteniveau.

  / Nieuw / 261 kB

 • Monitor Impact Cultuur 2023

  De Monitor Impact Cultuur verschijnt elk jaar en bevat kwantitatieve informatie over het (gesubsidieerde) culturele veld. Het geeft de stand van zaken in de lokale cultuursector weer, langs de drie cultuurkapitalen: cultureel, sociaal en economisch kapitaal. De cijfers worden gepresenteerd in een infographic en een rapport. Dit is de eerste editie van de Monitor Impact Cultuur. In de komende jaren blijven we deze monitor verbeteren.

  / Nieuw / 6561 kB

 • Zorgmonitor oktober 2023

  De zorgmonitor geeft inzicht in het gebruik van hulp en ondersteuning in het sociaal domein door inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het gaat onder andere over basisondersteuning, hulp via de Wmo en de Jeugdwet en hulp bij geldzaken. De monitor verschijnt twee keer per jaar. Door in de PDF op de titel op de eerste pagina te klikken opent het online dashboard.

  / Nieuw / 770430 kB

 • Sportparticipatieonderzoek volwassenen 2023

  Dit onderzoek geeft inzicht in de mate waarin volwassenen sporten en bewegen en tevreden zijn over de sportvoorzieningen in de gemeente. Het onderzoek wordt gebruikt om de effecten van het sport- en beweegbeleid te monitoren. Ook geeft het onderzoek inzicht in ontwikkelingen waar de gemeente mogelijk met toekomstig beleid op kan inspelen.

  / Nieuw / 952 kB

 • Rapportage kinderopvang 2023

  Dit rapport gaat over het gebruik van formele kinderopvang in ’s-Hertogenbosch in de periode 2016-2021. Hoeveel kinderen en huishoudens maken gebruik van formele kinderopvang? Hoeveel uur bezoeken zij de kinderopvang? En zien we verschillen tussen wijken? Ook gaat het rapport over de deelname aan peuterarrangementen en voorschoolse educatie.

  / Nieuw / 535 kB

 • Rapport nulmeting TOP-tijd 2023

  Met het project TOP-tijd wil de gemeente kinderen nieuwe ervaringen laten opdoen en gelijke kansen creëren voor alle kinderen. Reguliere schoolactiviteiten worden daarom aangevuld met activiteiten op het gebied van o.a. kunst & cultuur, sport & bewegen en wetenschap & techniek. De gemeente wil graag weten wat het effect is van TOP-tijd. Deze nulmeting geeft inzicht in welke activiteiten kinderen nu al doen buiten schooltijd. En of zij van plan zijn mee te gaan doen aan activiteiten van TOP-tijd. De resultaten zijn uitgewerkt in een rapport en een infographic.

  / Nieuw / 326 kB

 • Infographic nulmeting TOP-tijd

  Met het project TOP-tijd wil de gemeente kinderen nieuwe ervaringen laten opdoen en gelijke kansen creëren voor alle kinderen. Reguliere schoolactiviteiten worden daarom aangevuld met activiteiten op het gebied van o.a. kunst & cultuur, sport & bewegen en wetenschap & techniek. De gemeente wil graag weten wat het effect is van TOP-tijd. Deze nulmeting geeft inzicht in welke activiteiten kinderen nu al doen buiten schooltijd. En of zij van plan zijn mee te gaan doen aan activiteiten van TOP-tijd. De resultaten zijn uitgewerkt in een rapport en een infographic.

  / Nieuw / 178 kB

 • Rapport monitor regiovisie BW en MO 2023

  De samenwerkende gemeenten ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Meierijstad, Sint-Michielsgestel, Vught, Maasdriel en Zaltbommel hebben hun ambities voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang vastgelegd in de ‘Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, 2020 en verder’. Deze monitor is ingericht om te kunnen sturen op de strategische beleidsambities uit deze regiovisie. In dit rapport staat de derde meting van de monitor.

  / Nieuw / 764 kB

 • Economische monitor (juli 2023)

  In deze monitor vindt u informatie over de economische ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch.

  / Nieuw / 145113 kB

 • Economische monitor (jan 2023)

  In deze monitor vindt u informatie over de economische ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch.

  / Nieuw / 142409 kB

 • Economische monitor (mei 2022)

  In deze monitor vindt u informatie over de economische ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch.

  / Nieuw / 156461 kB

 • Digipanel over Energiebesparing

  De warmtetransitie in ’s-Hertogenbosch heeft tot doel om de gebouwde omgeving in 2045 aardgasvrij te maken. Doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in hoe inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch denken over energiebesparing, de betaalbaarheid vandeenergierekening en (gezamenlijke) verduurzaming. De uitkomsten van het onderzoek wordenonder andere gebruikt bij het schrijven van de TVW 2.0.

  / Nieuw / 1375 kB

 • Infographic Digipanel Energiebesparing

  / Nieuw / 191 kB