Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapporten

 • Rapportage Interactief bestuur 2021

  In het najaar van 2021 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente ’s-Hertogenbosch weer het tweejaarlijks omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek is de inwoners van de gemeente digitaal en schriftelijk gevraagd naar hun mening over een groot aantal onderwerpen. Eén van deze onderwerpen was de relatie tussen inwoners en gemeente, ook wel ‘interactief bestuur’ genoemd. In de deze rapportage zijn de uitkomsten van 2021 gepresenteerd en waar mogelijk vergeleken met de uitkomsten van 2019. Deze uitkomsten worden onder andere gebruikt voor het jaarverslag en de begroting.

  / Bestuur en communicatie / 329 kB

 • Bekendheid Weener XL

  In een inwonersonderzoek van najaar 2021 is aan inwoners onder andere gevraagd of zij bekend zijn met Weener XL en of zij weten wat Weener XL doet. De resultaten zijn uitgewerkt in deze rapportage.

  / Bestuur en communicatie / 205 kB

 • Rapportage gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Analyse verkiezingsuitslag gemeenteraad 2022

  / Bestuur en communicatie / 12107 kB

 • Resultaten flitspeiling Podcast

  We willen inwoners goed informeren over wat er speelt binnen onze gemeente. Een podcast is een nieuwe manier om dat te doen. Een podcast kan beluisterd worden vanaf een mobiele telefoon. Je luistert dan naar een stem die iets vertelt of uitlegt. Om te onderzoeken of onze inwoners hierin geïnteresseerd zijn, is een zogenaamde flitspeiling uitgezet.

  / Bestuur en communicatie / 478 kB

 • Rapport najaarsenquête 2019: Beheer en onderhoud openbare ruimte

  In het najaar van 2019 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente ’s-Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek is de inwoners van de gemeente naar hun mening over verschillende onderwerpen gevraagd. Eén van deze onderwerpen was de tevredenheid over de dienstverlening van de afdeling Beheer en Programmering Openbare Ruimte van de gemeente. Er is gevraagd naar de mening van inwoners over de manier waarop de gemeente de openbare ruimte beheert en schoonhoudt.

  / Bestuur en communicatie / 978 kB

 • Rapport najaarsenquête 2019: Interactief bestuur

  In het najaar van 2019 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente ’s-Hertogenbosch weer het tweejaarlijks omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek is de inwoners van de gemeente digitaal en schriftelijk gevraagd naar hun mening over een groot aantal onderwerpen1. Eén van deze onderwerpen was de relatie tussen inwoners en gemeente, ook wel ‘interactief bestuur’ genoemd. In de voorliggende rapportage zijn de uitkomsten van 2019 gepresenteerd en waar mogelijk vergeleken met de uitkomsten van 2017. Deze uitkomsten worden onder andere gebruikt voor het jaarverslag en de begroting.

  / Bestuur en communicatie / 641 kB

 • Rapport najaarsenquête 2019: Bekendheid Weener XL

  In oktober 2019 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente ’s-Hertogenbosch een enquête gehouden. Aan 2.670 inwoners werd gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Dit kon op papier of online. 778 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Er is onder andere aan de inwoners gevraagd of zij wel eens gehoord hebben van Weener XL, of zij bekend zijn met de taken van Weener XL en of zij contact hebben gehad met Weener XL. In 2017 en 2015 zijn er ook vragen gesteld over Weener XL. Waar mogelijk worden de uitkomsten vergeleken.

  / Bestuur en communicatie / 517 kB

 • Presentatie 27 juni Actief in de wijk

  Korte impressie resultaten van vragenlijst onder wijk- en dorpsraden en vragenlijst onder bewoners (Digipanel).

  / Bestuur en communicatie / 279 kB

 • Europese verkiezingen 's-Hertogenbosch 2014-2019

  Uitslag Europese verkiezingen 2019 en 2014 in 's-Hertogenbosch

  / Bestuur en communicatie / 701 kB

 • Rapportage Provinciale verkiezingen 2019

  Uitslag provinciale staten verkiezing 2019

  / Bestuur en communicatie / 335 kB

 • Evaluatie lokale omroep 2018

  Het Commissariaat voor de Media heeft Dtv Den Bosch als zendgemachtigde aangewezen voor de gemeente ’s-Hertogenbosch voor een periode van 5 jaar (31 januari 2017 tot 31 januari 2022). Tijdens de raadsvergadering van 11 juli 2017 heeft de raad een besluit genomen over de hoogte van de subsidie aan de lokale publieke omroep DTV Den Bosch voor 2017, 2018 en 2019. Op basis van het raadsvoorstel (7052956) Groeimodel lokale omroep besloot de raad tevens om in 2019 een draagvlakmeting uit te voeren en daarna een besluit te nemen over de hoogte van de subsidie aan Dtv Den Bosch voor de resterende twee jaren van de zendmachtiging (2020 en 2021). Het voorliggende onderzoek betreft de draagvlakmeting onder de inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Hoeveel inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch kijken naar Dtv Den Bosch? Hoe vaak kijken zij? En hoe worden de programma’s gewaardeerd?

  / Bestuur en communicatie / 367 kB

 • Tabellenboek rapportage beheer en onderhoud openbare ruimte 2018

  In het najaar van 2017 is door de afdeling O&S van de gemeente ’s-Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek is de inwoners van de gemeente onder andere gevraagd naar hun mening over de manier waarop de gemeente de openbare ruimte beheert en schoonhoudt.

  / Bestuur en communicatie / 1454 kB

 • Rapportage beheer en onderhoud openbare ruimte 2018

  In het najaar van 2017 is door de afdeling O&S van de gemeente ’s-Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek is de inwoners van de gemeente onder andere gevraagd naar hun mening over de manier waarop de gemeente de openbare ruimte beheert en schoonhoudt.

  / Bestuur en communicatie / 1353 kB