Een ogenblik geduld a.u.b.

Dashboards

Dashboards

Meer dashboards

Rapporten

 • Rapport Leefstijl kinderen 0-11 jaar 2024

  / Nieuw / 827 Kb

  In dit rapport staan cijfers over de leefstijl van kinderen van 0-11 jaar. Het gaat onder andere over gezondheid, sporten, bewegen, voeding en beeldschermtijd. Het rapport is gebaseerd op resultaten van de Kindmonitor die de gemeente heeft uitgevoerd in najaar 2023. De cijfers zijn beschikbaar op wijkniveau. 
   

 • Onderzoek Jeugdhulp en Onderwijs 2024

  / Nieuw / 300664 Kb

  Dit onderzoek geeft inzicht in het gebruik van jeugdhulp in het onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld over het aantal leerlingen per onderwijstype dat gebruik maakt van jeugdhulp. En het gaat in op het gebruik van specifieke vormen van jeugdzorg, zoals dyslexiehulp, per onderwijstype. Het onderzoek kan er o.a. aan bijdragen de jeugdhulp aan leerlingen passend te organiseren op en samen met het onderwijs. 

 • Monitor Programma Jeugdhulp 2024

  / Nieuw / 486699 Kb

  In deze nulmeting staan cijfers die inzicht geven in de startsituatie van de vijf programmalijnen van het programma Jeugdhulp. Het gaat onder andere over toegankelijke hulp, passende hulp en veilig opgroeien. Met de monitor worden de komende jaren de resultaten van het programma Jeugdhulp inzichtelijk gemaakt.  

 • Monitor Talentontwikkeling 2024

  / Nieuw / 1626180 Kb

  In deze nulmeting van de monitor Talentontwikkeling staan cijfers over onder andere onderwijs, opvoeding, jongerenparticipatie en gelijke kansen. Met de monitor Talentontwikkeling worden de komende jaren de resultaten van het beleid op het gebied van Talentontwikkeling inzichtelijk gemaakt. Daarnaast staan in deze monitor basiscijfers over jeugd op wijk- en buurtniveau, zoals cijfers over demografie en sociaal-economische status.