Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapporten

 • Infographic inwonersonderzoek najaar 2023

  Iedere twee jaar vragen we inwoners hoe ze hun buurt ervaren via het enquêteonderzoek ‘Wat vindt u van uw buurt’. In het najaar van 2023 deden ongeveer 5.700 inwoners mee. De eerste resultaten zijn beschikbaar en worden gedeeld via deze infographic. Alle resultaten zullen beschikbaar zijn in september/oktober in de Wijk- en buurtmonitor 2024, inclusief de resultaten van jouw wijk, dorp of buurt.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 170 kB

 • Veiligheidsmonitor 2023

  Elke twee jaar verschijnt er een nieuwe veiligheidsmonitor. Met daarin inzichten in de actuele veiligheidssituatie en ontwikkelingen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. In de veiligheidsmonitor zijn zowel politiecijfers opgenomen als de resultaten van de vragenlijst leefbaarheid & veiligheid.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 4694 kB

 • Voortgangsrapportage veiligheid 2022

  Elke twee jaar verschijnt er in de gemeente ’s-Hertogenbosch de veiligheidsmonitor. Ook in de ‘tussenjaren’ is er behoefte aan monitoring. Daarom verschijnt er over de even jaren een voortgangsrapportage veiligheid. Deze gaat voornamelijk in op de geregistreerde misdrijven en incidenten volgens politiestatistieken. De leidraad voor de voortgangsrapportage veiligheid is het Integraal Veiligheidsplan (IVP). In het IVP staan de hoofdlijnen van het gemeentelijk veiligheidsbeleid beschreven.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 1670 kB

 • Leefbaarheid 2018 Geluidsoverlast

  Eens in de twee jaar voert de gemeente ’s-Hertogenbosch het onderzoek Leefbaarheid uit. Een van de onderwerpen in de vragenlijst is geluidsoverlast. • Bijna alle inwoners horen thuis het geluid van brommers en scooters, buren en verkeer op de weg. • De meeste hinder ervaren bewoners van het geluid van brommers en scooters en verkeer binnen de bebouwde kom. • De minste geluidshinder ervaren inwoners van bedrijven en industrie en van horeca. • Inwoners in de Binnenstad ervaren de meeste geluidshinder. In Vinkel is de hinder door geluid het kleinst.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 110 kB

 • Veilig uitgaan in ’s-Hertogenbosch 2022

  Het onderzoek Veilig uitgaan biedt inzicht in de problemen die spelen tijdens het uitgaan. Via een vragenlijst is onderzocht wat de ervaringen zijn rondom het uitgaan in het centrum van ’s-Hertogenbosch. Hierbij wordt zowel ingegaan op de ervaringen van uitgaanspubliek als van omwonenden van uitgaansgelegenheden. Ook wordt er gekeken naar de door de politie geregistreerde overlast en criminaliteit in het uitgaansgebied.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 1587 kB

 • Wijkveiligheidsplan Noord

  In 2019 zijn we van start gegaan met het opstellen van wijkveiligheidsplannen. Dit doen we voor alle wijken en dorpen in de gemeente. Iedere buurt heeft eigen thema’s. Dat zien we ook terug in de wijkveiligheidsplannen. Op basis van de cijfers, de resultaten uit de wijkveiligheidsenquête en een bewonersavond in iedere wijk en dorp worden er verschillende onderwerpen benoemd. Op deze manier krijgen we een meer gedetailleerd beeld van wat er speelt op het gebied van overlast en criminaliteit in de verschillende wijken en dorpen van onze gemeente. Op basis van de wijkveiligheidsplannen worden per wijk of dorp veiligheidsagenda’s opgesteld.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 4383 kB

 • Notitie Stadstoezicht 2021

  In deze notitie worden de resultaten van het gemeentelijk onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in de wijken specifiek over het onderwerp handhaving beschreven. Ook wordt de gemeente ’s-Hertogenbosch vergeleken met andere B5 gemeenten door resultaten van de landelijke veiligheidsmonitor te beschrijven. Beide onderzoeken zijn in het najaar van 2021 uitgevoerd.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 223 kB

 • Rapportage wijkveiligheid Zuidoost

  In 2019 zijn we van start gegaan met het opstellen van wijkveiligheidsplannen. Dit doen we voor alle wijken en dorpen in de gemeente. Iedere buurt heeft eigen thema’s. Dat zien we ook terug in de wijkveiligheidsplannen. Op basis van de cijfers, de resultaten uit de wijkveiligheidsenquête en een bewonersavond in iedere wijk en dorp worden er verschillende onderwerpen benoemd. Op deze manier krijgen we een meer gedetailleerd beeld van wat er speelt op het gebied van overlast en criminaliteit in de verschillende wijken en dorpen van onze gemeente. Op basis van de wijkveiligheidsplannen worden per wijk of dorp veiligheidsagenda’s opgesteld.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 2828 kB

 • Rapportage wijkveiligheid Graafsepoort

  In 2019 zijn we van start gegaan met het opstellen van wijkveiligheidsplannen. Dit doen we voor alle wijken en dorpen in de gemeente. Iedere buurt heeft eigen thema’s. Dat zien we ook terug in de wijkveiligheidsplannen. Op basis van de cijfers, de resultaten uit de wijkveiligheidsenquête en een bewonersavond in iedere wijk en dorp worden er verschillende onderwerpen benoemd. Op deze manier krijgen we een meer gedetailleerd beeld van wat er speelt op het gebied van overlast en criminaliteit in de verschillende wijken en dorpen van onze gemeente. Op basis van de wijkveiligheidsplannen worden per wijk of dorp veiligheidsagenda’s opgesteld.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 2805 kB

 • Rapportage wijkveiligheid Binnenstad

  In 2019 zijn we van start gegaan met het opstellen van wijkveiligheidsplannen. Dit doen we voor alle wijken en dorpen in de gemeente. Iedere buurt heeft eigen thema’s. Dat zien we ook terug in de wijkveiligheidsplannen. Op basis van de cijfers, de resultaten uit de wijkveiligheidsenquête en een bewonersavond in iedere wijk en dorp worden er verschillende onderwerpen benoemd. Op deze manier krijgen we een meer gedetailleerd beeld van wat er speelt op het gebied van overlast en criminaliteit in de verschillende wijken en dorpen van onze gemeente. Op basis van de wijkveiligheidsplannen worden per wijk of dorp veiligheidsagenda’s opgesteld.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 2601 kB

 • Rapportage wijkveiligheid Muntel/Vliert

  In 2019 zijn we van start gegaan met het opstellen van wijkveiligheidsplannen. Dit doen we voor alle wijken en dorpen in de gemeente. Iedere buurt heeft eigen thema’s. Dat zien we ook terug in de wijkveiligheidsplannen. Op basis van de cijfers, de resultaten uit de wijkveiligheidsenquête en een bewonersavond in iedere wijk en dorp worden er verschillende onderwerpen benoemd. Op deze manier krijgen we een meer gedetailleerd beeld van wat er speelt op het gebied van overlast en criminaliteit in de verschillende wijken en dorpen van onze gemeente. Op basis van de wijkveiligheidsplannen worden per wijk of dorp veiligheidsagenda’s opgesteld.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 2364 kB

 • Veiligheidsmonitor 2021

  Elke twee jaar verschijnt er een nieuwe veiligheidsmonitor. Met daarin inzichten in de actuele veiligheidssituatie en ontwikkelingen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. In de veiligheidsmonitor zijn zowel politiecijfers opgenomen als de resultaten van de vragenlijst Leefbaarheid & Veiligheid.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 8679 kB

 • Wijkveiligheidsplan Rosmalen en de Groote Wielen

  In 2019 zijn we van start gegaan met het opstellen van wijkveiligheidsplannen. Dit doen we voor alle wijken en dorpen in de gemeente. Iedere buurt heeft eigen thema’s. Dat zien we ook terug in de wijkveiligheidsplannen. Op basis van de cijfers, de resultaten uit de wijkveiligheidsenquête en een bewonersavond in iedere wijk en dorp worden er verschillende onderwerpen benoemd. Op deze manier krijgen we een meer gedetailleerd beeld van wat er speelt op het gebied van overlast en criminaliteit in de verschillende wijken en dorpen van onze gemeente. Op basis van de wijkveiligheidsplannen worden per wijk of dorp veiligheidsagenda’s opgesteld.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 3876 kB

 • Wijkveiligheidsplan Vinkel

  In 2019 zijn we van start gegaan met het opstellen van wijkveiligheidsplannen. Dit doen we voor alle wijken en dorpen in de gemeente. Iedere buurt heeft eigen thema’s. Dat zien we ook terug in de wijkveiligheidsplannen. Op basis van de cijfers, de resultaten uit de wijkveiligheidsenquête en een bewonersavond in iedere wijk en dorp worden er verschillende onderwerpen benoemd. Op deze manier krijgen we een meer gedetailleerd beeld van wat er speelt op het gebied van overlast en criminaliteit in de verschillende wijken en dorpen van onze gemeente. Op basis van de wijkveiligheidsplannen worden per wijk of dorp veiligheidsagenda’s opgesteld.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 2611 kB

 • Wijkveiligheidsplan Nuland

  In 2019 zijn we van start gegaan met het opstellen van wijkveiligheidsplannen. Dit doen we voor alle wijken en dorpen in de gemeente. Iedere buurt heeft eigen thema’s. Dat zien we ook terug in de wijkveiligheidsplannen. Op basis van de cijfers, de resultaten uit de wijkveiligheidsenquête en een bewonersavond in iedere wijk en dorp worden er verschillende onderwerpen benoemd. Op deze manier krijgen we een meer gedetailleerd beeld van wat er speelt op het gebied van overlast en criminaliteit in de verschillende wijken en dorpen van onze gemeente. Op basis van de wijkveiligheidsplannen worden per wijk of dorp veiligheidsagenda’s opgesteld.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 3350 kB

 • Wijkveiligheidsplan West

  In 2019 zijn we van start gegaan met het opstellen van wijkveiligheidsplannen. Dit doen we voor alle wijken en dorpen in de gemeente. Iedere buurt heeft eigen thema’s. Dat zien we ook terug in de wijkveiligheidsplannen. Op basis van de cijfers, de resultaten uit de wijkveiligheidsenquête en een bewonersavond in iedere wijk en dorp worden er verschillende onderwerpen benoemd. Op deze manier krijgen we een meer gedetailleerd beeld van wat er speelt op het gebied van overlast en criminaliteit in de verschillende wijken en dorpen van onze gemeente. Op basis van de wijkveiligheidsplannen worden per wijk of dorp veiligheidsagenda’s opgesteld.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 2835 kB

 • Notitie vuurwerkoverlast 2020

  Vuurwerkoverlast is een onderwerp dat de afgelopen jaren zowel landelijk als lokaal steeds meer aandacht krijgt. In deze notitie presenteren we de actuele situatie en ontwikkelingen op basis van politiecijfers en resultaten uit vragenlijstonderzoek.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 920 kB

 • Voortgangsrapportage veiligheid 2020

  Elke twee jaar verschijnt er in de gemeente ’s-Hertogenbosch de veiligheidsmonitor. Ook in de ‘tussenjaren’ is er behoefte aan monitoring. Daarom verschijnt er voor de even jaren een voortgangsrapportage veiligheid. Deze gaat met name in op de veiligheidssituatie en ontwikkelingen aan de hand van politiecijfers.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 776 kB

 • Veiligheidsmonitor 2019

  Elke twee jaar verschijnt er een nieuwe veiligheidsmonitor. Met daarin inzichten in de actuele veiligheidssituatie en ontwikkelingen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. In de veiligheidsmonitor zijn zowel politiecijfers opgenomen als de resultaten van de vragenlijst Leefbaarheid & Veiligheid.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 5362 kB

 • Notitie onveiligheidsgevoelens 2019

  In de veiligheidsmonitor 2019 bleek dat onveiligheidsgevoelens verschillen naar (achtergrond)kenmerk. In deze notitie wordt gekeken naar de mate waarin deze kenmerken invloed hebben op de onveiligheidsgevoelens van inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 477 kB

 • Notitie preventie 2019

  Wat doen inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit? Hierbij kijken we naar gedrag, de aanwezigheid van technische preventieve voorzieningen in en rond de eigen woning en het extra verzekeren van eigendommen tegen diefstal/inbraak.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 149 kB

 • Monitor Veilig uitgaan 2019

  In drukke uitgaanscentra is het regelmatig raak: overlast, vechtpartijen en vernielingen verpesten een gezellige stapavond. Gemeenten, politie en horecaondernemers proberen deze veiligheidsproblemen aan te pakken. De monitor veilig uitgaan biedt inzicht in de problemen die spelen tijdens het uitgaan.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 583 kB

 • LHBT-monitor 2019

  Dit onderzoek gaat in op de leefsituatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) inwoners. Centraal staat de vraag: ‘In hoeverre verschilt de leefsituatie van LHBT- en hetero personen in de gemeente ’s-Hertogenbosch?’ De leefsituatie wordt op verschillende terreinen onderzocht, zoals op het gebied van veiligheid en gezondheid.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 1613 kB

 • Wijkveiligheidsplan Engelen

  In 2019 zijn we van start gegaan met het opstellen van wijkveiligheidsplannen. Dit doen we voor alle wijken en dorpen in de gemeente. Iedere buurt heeft eigen thema’s. Dat zien we ook terug in de wijkveiligheidsplannen. Op basis van de cijfers, de resultaten uit de wijkveiligheidsenquête en een bewonersavond in iedere wijk en dorp worden er verschillende onderwerpen benoemd. Op deze manier krijgen we een meer gedetailleerd beeld van wat er speelt op het gebied van overlast en criminaliteit in de verschillende wijken en dorpen van onze gemeente. Op basis van de wijkveiligheidsplannen worden per wijk of dorp veiligheidsagenda’s opgesteld.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 2752 kB

 • Rapportage wijkveiligheid Maaspoort

  In 2019 zijn we van start gegaan met het opstellen van wijkveiligheidsplannen. Dit doen we voor alle wijken en dorpen in de gemeente. Iedere buurt heeft eigen thema’s. Dat zien we ook terug in de wijkveiligheidsplannen. Op basis van de cijfers, de resultaten uit de wijkveiligheidsenquête en een bewonersavond in iedere wijk en dorp worden er verschillende onderwerpen benoemd. Op deze manier krijgen we een meer gedetailleerd beeld van wat er speelt op het gebied van overlast en criminaliteit in de verschillende wijken en dorpen van onze gemeente. Op basis van de wijkveiligheidsplannen worden per wijk of dorp veiligheidsagenda’s opgesteld.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 3292 kB

 • Rapportage wijkveiligheid Empel

  In 2019 zijn we van start gegaan met het opstellen van wijkveiligheidsplannen. Dit doen we voor alle wijken en dorpen in de gemeente. Iedere buurt heeft eigen thema’s. Dat zien we ook terug in de wijkveiligheidsplannen. Op basis van de cijfers, de resultaten uit de wijkveiligheidsenquête en een bewonersavond in iedere wijk en dorp worden er verschillende onderwerpen benoemd. Op deze manier krijgen we een meer gedetailleerd beeld van wat er speelt op het gebied van overlast en criminaliteit in de verschillende wijken en dorpen van onze gemeente. Op basis van de wijkveiligheidsplannen worden per wijk of dorp veiligheidsagenda’s opgesteld.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 3532 kB

 • Rapport najaarsenquête 2019: Notitie Rapportcijfers en voorzieningen in de buurt

  Welk rapportcijfer geven de inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch aan hun woning en woonomgeving? En welk rapportcijfer geven ze voor de tolerantie in hun buurt en voor het contact met de buurtbewoners? Zijn de inwoners tevreden over de voorzieningen in hun buurt? Wat vinden de inwoners van de groenvoorziening, parkeergelegenheid, basisonderwijs in hun buurt en wat vinden ze van de voorzieningen voor ouderen?

  / Leefbaarheid en veiligheid / 474 kB

 • Datascience onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gestelse buurt

  De slechte beoordeling van de Gestelse buurt in de ‘wijk- en buurtmonitor’ en het negatieve leefklimaat in deze buurt vormen aanleiding tot nader onderzoek. In het kader van ‘wetenschappelijk onderzoek & statistiek’ hebben gemeente, politie en een woningcorporatie data gedeeld. Door het combineren van deze data komen we tot nieuwe inzichten. Zoals welke relatie is er tussen crimineel gedrag en de financiële positie van huishoudens?

  / Leefbaarheid en veiligheid / 2150 kB

 • Omgaan met elkaar in 's-Hertogenbosch 2018

  In deze factsheet staan resultaten over een onderzoek naar omgaan met elkaar in ’s-Hertogenbosch. Zo geeft ruim een derde van de inwoners aan dat zij in een buurt wonen met veel verschillende culturen. Meer dan de helft vindt dat mensen met verschillende culturen in hun buurt op een prettige manier met elkaar omgaan. Gemiddeld 7% vindt dat niet. In de wijken West, Zuidoost en Rosmalen Noord is dit aandeel iets hoger. De resultaten komen uit het onderzoek Leefbaarheid 2018. Dit wordt iedere twee jaar gehouden onder een steekproef van volwassenen uit de gemeente ’s-Hertogenbosch.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 59 kB

 • Kindermishandeling en huiselijk geweld

  n deze factsheet is te lezen dat het aandeel inwoners dat is geconfronteerd met huiselijk geweld (als slachtoffer of omstander) de laatste jaren vrij constant is. In 2018 kreeg 6% van alle inwoners hier mee te maken. We zien tegelijkertijd dat de bekendheid van het advies- en meldpunt Veilig Thuis de laatste jaren toeneemt. Dat geldt ook voor het aandeel slachtoffers dat een melding doet bij Veilig Thuis. De resultaten komen uit het onderzoek Leefbaarheid 2018. Dit wordt iedere twee jaar gehouden onder een steekproef van volwassenen uit de gemeente ’s-Hertogenbosch.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 11 kB

 • Acceptatie en veiligheid van LHBTI's

  17 mei is het de Internationale Dag Tegen Homo- en Transfobie. Deze dag staan wij stil bij de veiligheid van onze LHBTI-inwoners. In deze notitie presenteren we kort de resultaten van onderzoeken die we de afgelopen periode hebben uitgevoerd naar de acceptatie en veiligheid van LHBTI’s in ’s-Hertogenbosch.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 377 kB

 • Notitie onveiligheidsgevoelens

  In de veiligheidsmonitor 2018 bleek dat onveiligheidsgevoelens verschillen naar (achtergrond)kenmerk. In deze notitie wordt gekeken naar de mate waarin deze kenmerken invloed hebben op de onveiligheidsgevoelens van inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 162 kB

 • Notitie veiligheid en burgerparticipatie

  Iedereen vindt prettig wonen belangrijk. Dat begint bij een veilig huis, een veilige straat en een veilige buurt. Daar dragen ook de inwoners zelf aan bij. Want samen zien we meer. In de gemeente zijn verschillende mogelijkheden om mee te helpen. Enkele initiatieven komen in deze notitie aan bod.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 59 kB

 • Notitie preventie

  Wat doen inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit? Hierbij kijken we naar gedrag, de aanwezigheid van technische preventieve voorzieningen in en rond de eigen woning en het extra verzekeren van eigendommen tegen diefstal/inbraak.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 53 kB

 • Monitor veilig uitgaan

  ‘Veilig uitgaan en veilige evenementen’ zijn benoemd als één van de prioriteiten in het gemeentelijk veiligheidsbeleid (Integraal Veiligheidsplan). In drukke uitgaanscentra is het regelmatig raak: overlast, vechtpartijen en vernielingen verpesten een gezellige stapavond. Gemeenten, politie en horecaondernemers proberen deze veiligheidsproblemen aan te pakken. De monitor veilig uitgaan, die elke twee jaar verschijnt, biedt inzicht in de problemen die spelen tijdens het uitgaan.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 658 kB

 • Voortgangsrapportage veiligheid 2018

  Elke twee jaar verschijnt er in de gemeente ’s-Hertogenbosch de veiligheidsmonitor. Ook in de ‘tussenjaren’ is behoefte aan monitoring. Daarom verschijnt er in de oneven jaren een voortgangsrapportage veiligheid op basis van politiestatistieken. De rapportage gaat onder andere in op de prioriteiten ‘veilige en leefbare wijken en buurten’, ‘veilig uitgaan en veilige evenementen’, ‘problematische jeugd en jeugdgroepen’ en ‘ondermijning’.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 657 kB

 • Evaluatie preventieadviezen

  "Gratis preventieadvies woninginbraken blijft. De kans op woninginbraak neemt sterk af wanneer een woning voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch kunnen gratis preventieadvies en beveiligingstips krijgen op basis van het PKVW. Wij hebben de inzet van de preventieadviseurs geëvalueerd, in samenwerking met het Koning Willem 1 College. Hieruit blijkt dat de inzet van de preventieadviseurs wordt gewaardeerd. Ook wordt opvolging gegeven aan de adviezen. En inwoners voelen zich veiliger door het advies. Gezien deze positieve resultaten hebben we besloten de inzet van de preventieadviseurs voort te zetten. Wel wordt binnen het Platform Woninginbraken bezien of het Keurmerk Veilig Wonen nog beter gestimuleerd kan worden. En of bepaalde buurten extra aandacht moeten krijgen. Alle slachtoffers van een woninginbraak worden persoonlijk benaderd voor een preventieadvies. Buren worden middels een brief in de aangiftemap van het buurtonderzoek uitgenodigd. Ook kunnen mensen zich aanmelden voor een afspraak met een preventieadviseur via de Bossche Buurttent of via de gemeentelijke website. Het merendeel van de aanmeldingen komt binnen via de Buurttent. Een speciaal opgeleide preventieadviseur gaat bij mensen thuis langs. Deze vertelt welke maatregelen zij kunnen nemen om hun woning veiliger te maken."

  / Leefbaarheid en veiligheid / 107 kB

 • Veiligheidsmonitor 2018

  Iedere twee jaar doen we onderzoek naar de veiligheid in ’s-Hertogenbosch. We zien dat het daar de laatste jaren steeds beter mee gaat. Tussen 2013 en 2017 is de veiligheidsindex verbeterd van 133 naar 93. Hoe lager het indexcijfer is, hoe veiliger het is. Burgemeester Mikkers: “Veiligheid is voor iedereen een groot goed. In de resultaten van dit onderzoek zie ik meerdere resultaten waar we blij mee kunnen zijn. Maar we hebben zeker ook met criminaliteit te maken waar we extra aandacht aan moeten besteden. En dat gaan we dus ook doen”.

  / Leefbaarheid en veiligheid / 4022 kB