Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapporten

 • Rapport Verkeer en vervoer 2023

  In mei 2023 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek voor het eerst een inwonerpanel-onderzoek gehouden over verkeer en vervoer. Uiteindelijk is de vragenlijst door 6.658 leden van het 
  inwonerpanel volledig ingevuld (responspercentage: 60%). In deze notitie zijn de resultaten hiervan uitgewerkt en wordt er waar mogelijk vergeleken met de resultaten van de najaarsenquêtes van 2021, 2019 en 2017. 

  / Ruimtelijke ordening, milieu en vervoer / 1080 kB

 • Infographic Digipanel Energiebesparing

  / Ruimtelijke ordening, milieu en vervoer / 191 kB

 • Digipanel over energiebesparing

  De warmtetransitie in ’s-Hertogenbosch heeft tot doel om de gebouwde omgeving in 2045 aardgasvrij te maken. Doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in hoe inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch denken over energiebesparing, de betaalbaarheid vandeenergierekening en (gezamenlijke) verduurzaming. De uitkomsten van het onderzoek wordenonder andere gebruikt bij het schrijven van de TVW 2.0.

  / Ruimtelijke ordening, milieu en vervoer / 1375 kB

 • Rapportage Omnibus 2017 Verkeer en vervoer

  In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente ‘s-Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek is aan de inwoners van de gemeente digitaal en schriftelijk naar hun mening over een groot aantal onderwerpen gevraagd. Eén van deze onderwerpen was ‘verkeer en vervoer in ’s-Hertogenbosch’.

  / Ruimtelijke ordening, milieu en vervoer / 0 kB

 • Rapportage Verkeer en vervoer 2021

  In het najaar van 2021 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente ’s-Hertogenbosch een onderzoek gehouden over diverse onderwerpen. Op verzoek van de afdeling Leefomgeving zijn een aantal vragen meegenomen over de tevredenheid van inwoners over de bereikbaarheid van de gemeente ’s-Hertogenbosch en de manier waarop zij zich verplaatsen binnen de gemeente. Ook zijn er een aantal vragen gesteld over hoe inwoners in de toekomst denken te zullen reizen.

  / Ruimtelijke ordening, milieu en vervoer / 603 kB

 • Rapportage Energiebesparing en water 2021

  In het Omnibusonderzoek van 2021 is op verzoek van afdeling Economie & Energie en Leefomgeving een aantal vragen opgenomen over energie en wateroverlast. Het onderwerp duurzaamheid komt aan bod in het 2-jaarlijkse onderzoek Leefbaarheid & Veiligheid.

  / Ruimtelijke ordening, milieu en vervoer / 1913 kB

 • Rapport najaarsenquĂȘte 2019: Energiebesparing en water

  In het Omnibusonderzoek van 2019 is op verzoek van afdeling Economie & Energie en Leefomgeving een aantal vragen opgenomen over energie en water. Het gaat om vragen over: stellingen over energiebesparing; energiebesparende maatregelen in huis; stellingen over aardgasvrij wonen; windmolen Treurenburg; wateroverlast; maatregelen om wateroverlast te voorkomen; subsidieregelingen voor een groen dak en/of een regenton.

  / Ruimtelijke ordening, milieu en vervoer / 1154 kB

 • Rapport Geluidsoverlast en Schone lucht

  Resultaten onderzoek naar Geluidsoverlast en Schone lucht in 's-Hertogenbosch

  / Ruimtelijke ordening, milieu en vervoer / 294 kB

 • Rapport Evaluatie digitaal parkeren 2022

  De gemeente heeft de aanpak van het digitaal parkeren geëvalueerd. Onderzoek & Statistiek heeft onderzoek gedaan naar de digitale bezoekersregeling en het digitaal parkeerloket. De resultaten hiervan leest u in deze rapportage.

  / Ruimtelijke ordening, milieu en vervoer / 382 kB

 • Digipanel over Warmtetransitie

  Rapportage Digipanel over Warmtetransitie

  / Ruimtelijke ordening, milieu en vervoer / 708 kB

 • KTO Regiotaxi 2019

  Iedere twee jaar voert de gemeente ’s-Hertogenbosch een tevredenheidsonderzoek uit onder inwoners die gebruik maken van de Regiotaxi. Het laatste onderzoek vond plaats in het najaar van 2019. Gebruikers van de Regiotaxi zijn onverminderd tevreden. Zij geven net als in 2017 gemiddeld een 7,9 voor de uitvoering van de Regiotaxi. Voor de mogelijkheden die het Regiotaxi-systeem biedt geven zij gemiddeld een 8. Dat is ook hetzelfde als in 2017. Over het telefonisch reserveren van een rit, de dienstverlening van de chauffeurs en de terugbelservice zijn de gebruikers over het algemeen tevreden. De tevredenheid over de klantenservice is iets afgenomen. Ook worden reizigers niet altijd geïnformeerd als de taxi te vroeg of te laat komt.

  / Ruimtelijke ordening, milieu en vervoer / 127 kB

 • Rapportage Omnibus 2017 Verkeer en vervoer

  In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente ‘s-Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek is aan de inwoners van de gemeente digitaal en schriftelijk naar hun mening over een groot aantal onderwerpen gevraagd. Eén van deze onderwerpen was ‘verkeer en vervoer in ’s-Hertogenbosch’.

  / Ruimtelijke ordening, milieu en vervoer / 1725 kB