Een ogenblik geduld a.u.b.

Wijkpleinen en KOO 2018

In deze factsheet is te lezen dat in 2018 ongeveer een derde van de inwoners bekend is met (één van) de wijkpleinen. Inwoners uit de wijken West, Graafsepoort en Noord zijn het meest bekend met de wijkpleinen. Er zijn in ’s-Hertogenbosch negen wijkpleinen. Hier kunnen inwoners binnen lopen met vragen over bijvoorbeeld wonen, zorg, welzijn, inkomen, mantelzorg en vrijwilligerswerk. In 2019 is de gemeente gestart met KOO, het informatie- en adviespunt voor alle inwoners. KOO is bereikbaar via telefoon of via e-mail en via de bestaande wijkpleinen. In deze factsheet is te lezen in hoeverre inwoners weten waar ze met hun vragen terecht kunnen. Bijvoorbeeld vragen over zorg en hulp, jeugd en gezin of geldzaken. De resultaten dienen als nulmeting. Hiermee kunnen we in de toekomst bepalen of inwoners door KOO hun weg naar informatie beter weten te vinden.

18-06-2019/ 217478kB