Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportage Eerste Hulp Bij Geldzaken

Een onderzoek naar de bekendheid van Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHGB). In oktober 2021 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente ’s-Hertogenbosch een enquête gehouden. Aan 2.704 inwoners werd gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Dit kon op papier of online. 678 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Er is onder andere aan de inwoners gevraagd of zij wel eens hebben gehoord van Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHGB), of ze weten waarvoor ze daar terecht kunnen en of ze er wel eens gebruik van hebben gemaakt.
09-12-2022/ 137687kB