Een ogenblik geduld a.u.b.

Monitor armoede en schulden 2018

"Deze monitor geeft een beeld van de armoede en schulden onder inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het gaat onder andere over de omvang en ontwikkeling van armoede, verschillen tussen wijken, kinderen in armoede en het aandeel huishoudens met schulden. Ook gaat het rapport in op het gebruik van gemeentelijke regelingen voor inkomensondersteuning en schulddienstverlening. Het aandeel huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens is volgens de meest recente cijfers tussen 2013 en 2015 afgenomen. Deze trend zien we ook landelijk. Ook het aandeel kinderen dat leeft in armoede is de laatste jaren afgenomen. Net als voorgaande jaren concentreert de armoede zich in de wijken West, Noord en de Binnenstad. De helft van alle huishoudens met een laag inkomen woont in deze wijken."
01-11-2018/ 534041kB