Een ogenblik geduld a.u.b.

Leefbaarheid 2018 Geluidsoverlast

Eens in de twee jaar voert de gemeente ’s-Hertogenbosch het onderzoek Leefbaarheid uit. Een van de onderwerpen in de vragenlijst is geluidsoverlast. • Bijna alle inwoners horen thuis het geluid van brommers en scooters, buren en verkeer op de weg. • De meeste hinder ervaren bewoners van het geluid van brommers en scooters en verkeer binnen de bebouwde kom. • De minste geluidshinder ervaren inwoners van bedrijven en industrie en van horeca. • Inwoners in de Binnenstad ervaren de meeste geluidshinder. In Vinkel is de hinder door geluid het kleinst.
16-02-2023/ 113277kB