Een ogenblik geduld a.u.b.

Kindermishandeling en huiselijk geweld

n deze factsheet is te lezen dat het aandeel inwoners dat is geconfronteerd met huiselijk geweld (als slachtoffer of omstander) de laatste jaren vrij constant is. In 2018 kreeg 6% van alle inwoners hier mee te maken. We zien tegelijkertijd dat de bekendheid van het advies- en meldpunt Veilig Thuis de laatste jaren toeneemt. Dat geldt ook voor het aandeel slachtoffers dat een melding doet bij Veilig Thuis. De resultaten komen uit het onderzoek Leefbaarheid 2018. Dit wordt iedere twee jaar gehouden onder een steekproef van volwassenen uit de gemeente ’s-Hertogenbosch.
18-06-2019/ 11950kB