Een ogenblik geduld a.u.b.

Factsheet stedelijke economie 3e kwartaal 2018

De nieuwste cijfers laten zien dat: • De Nederlandse economie groeit met 2,4% • Zowel het aantal bedrijven als de werkgelegenheid toeneemt • Het aantal WW-uitkeringen en bijstandsuitkeringen afneemt • Er meer klantcontacten bij Bureau Sociaal Raadslieden zijn • De krapte op de woningmarkt verder is toegenomen