Een ogenblik geduld a.u.b.

Evaluatie preventieadviezen

"Gratis preventieadvies woninginbraken blijft. De kans op woninginbraak neemt sterk af wanneer een woning voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch kunnen gratis preventieadvies en beveiligingstips krijgen op basis van het PKVW. Wij hebben de inzet van de preventieadviseurs geëvalueerd, in samenwerking met het Koning Willem 1 College. Hieruit blijkt dat de inzet van de preventieadviseurs wordt gewaardeerd. Ook wordt opvolging gegeven aan de adviezen. En inwoners voelen zich veiliger door het advies. Gezien deze positieve resultaten hebben we besloten de inzet van de preventieadviseurs voort te zetten. Wel wordt binnen het Platform Woninginbraken bezien of het Keurmerk Veilig Wonen nog beter gestimuleerd kan worden. En of bepaalde buurten extra aandacht moeten krijgen. Alle slachtoffers van een woninginbraak worden persoonlijk benaderd voor een preventieadvies. Buren worden middels een brief in de aangiftemap van het buurtonderzoek uitgenodigd. Ook kunnen mensen zich aanmelden voor een afspraak met een preventieadviseur via de Bossche Buurttent of via de gemeentelijke website. Het merendeel van de aanmeldingen komt binnen via de Buurttent. Een speciaal opgeleide preventieadviseur gaat bij mensen thuis langs. Deze vertelt welke maatregelen zij kunnen nemen om hun woning veiliger te maken."

01-08-2018/ 110524kB