Een ogenblik geduld a.u.b.

Evaluatie lokale omroep 2018

Het Commissariaat voor de Media heeft Dtv Den Bosch als zendgemachtigde aangewezen voor de gemeente ’s-Hertogenbosch voor een periode van 5 jaar (31 januari 2017 tot 31 januari 2022). Tijdens de raadsvergadering van 11 juli 2017 heeft de raad een besluit genomen over de hoogte van de subsidie aan de lokale publieke omroep DTV Den Bosch voor 2017, 2018 en 2019. Op basis van het raadsvoorstel (7052956) Groeimodel lokale omroep besloot de raad tevens om in 2019 een draagvlakmeting uit te voeren en daarna een besluit te nemen over de hoogte van de subsidie aan Dtv Den Bosch voor de resterende twee jaren van de zendmachtiging (2020 en 2021). Het voorliggende onderzoek betreft de draagvlakmeting onder de inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Hoeveel inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch kijken naar Dtv Den Bosch? Hoe vaak kijken zij? En hoe worden de programma’s gewaardeerd?
01-02-2019/ 376551kB