Een ogenblik geduld a.u.b.

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen ‘s-Hertogenbosch 2018

De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen, zoals rolstoelen en scootmobielen. Welzorg verzorgt de levering van de hulpmiddelen. De gemeente en Welzorg vinden het belangrijk om de tevredenheid van cliënten met een hulpmiddel regelmatig te meten. In 2017 is daarvoor een nulmeting uitgevoerd. In dit rapport staan de resultaten van de tweede meting van eind 2018. Voor het onderzoek zijn cliënten gevraagd een vragenlijst in te vullen over hun tevredenheid. Hoe hebben zij de gesprekken met de gemeente en Welzorg ervaren? Wat vinden zij van de kwaliteit van hun hulpmiddel? En hoe tevreden zijn zij over een eventuele reparatie aan hun hulpmiddel?